Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de dienstverlening van The Organizing Company®. Zo weet je dat er zorgvuldig met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan.